Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

O projekcie

logo unia europejska

Projekt pt. „Akademia HR – dostosuj firmę do wymagań jutra” realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie nr FERS.01.03-IP.09-0047/23 z dnia 21.12.2023 r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Wsparcie

Refundacja kosztów usług rozwojowych wydatkowanych przez firmy.

Usługi wybrane z Bazy Usług Rozwojowych prowadzące nabycia lub podniesienia kompetencji HR.*

Dofinansowanie w wysokości 80%.

Informacje szczegółowe dostępne w Regulaminie.

* zdefiniowane w dokumencie Opis Kompetencji HR, zrealizowane na podstawie autodiagnozy i zaakceptowane przed rozpoczęciem przez Operatora

Cel projektu

Objęcie wsparciem szkoleniowym lub doradczym co najmniej 950 pracowników.

Rezultaty projektu

Zwiększone kompetencje i kwalifikacje w zakresie HR* 855 pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firm (w tym 342 z dużych firm) Usługi szkoleniowo-doradcze zapewniające przygotowanie do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie dotyczyć będą obszarów:

cyfryzacja

automatyzacja

praca zdalna

starzenie się kadr

wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych

konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz

zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/ niepełnosprawnościami

zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy

* zgodne z autodiagnozą i Opisem Kompetencji HR.

Główne zadania

rekrutacja uczestników do projektu – w tym analiza autodiagnozy

realizacja usług rozwojowych z BUR

refundacja kosztów usług rozwojowych

Wartość projektu i dofinansowania

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu to 13 171 202,00 PLN

Łączna wartość dofinansowania projektu to 11 041 838,00 PLN

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Termin realizacji projektu

01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Obszar realizacji projektu

Cała Polska

Skip to content