Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

Kontakt

logo unia europejska

Email

akademiahr@marr.pl

Agnieszka Kmiecik

785 056 879

Anna Barzyńska

785 062 119

Anna Frączek - Bielówka

785 062 114

Adres

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

Zgłoszenie niezgodności dot. Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

Informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”.
  • kontakt do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu KPON  – biuro@marr.pl
Skip to content